EU E-Implus 2016

Tvrtka Auctus Projekt d.o.o. započela je sa provedbom EU projekta iz poziva E-Impuls 2016.

Auctus Projekt d.o.o. za usluge 

Lokacija: Stubička 30, 10000 Zagreb

O nama: Tvrtka Auctus Projekt d.o.o. započela je sa provedbom EU projekta iz poziva E-Impuls 2016.

Naziv projekta je „Poslovna konkurentnost – obrada podataka o OPG-ovima i povezivanje u klastere s ciljem njihovog zajedničkog izlaska na strana tržišta“ Šifra projekta: KK.03.2.1.06.1199 Trajanje projekta: od 01.09.2017. do 01.07.2018. Ukupna vrijednost projekta: 71.500,00 HRK. Ukupna bespovratna sredstva Europske unije (intenzitet 85%): 35.700,00 HRK


Opis projekta: Poduzeće Auctus Projekt d.o.o. (prijavitelj) prijavom na ovaj natječaj želi riješiti problematiku koja se učestalo veže uz mikro, malo i srednje poduzetništvo te obrtnike i obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Navedeni, a gdje OPG čine posebno problematičnu skupinu, imaju problem visokih troškova nabave sirovina i repromaterijala, ali i probleme određivanja cijene proizvoda i usluga prilikom plasmana. Cilj prijave na ovaj natječaj za poduzeće prijavitelja je proširenje kapaciteta nuđenih usluga i samim time povećati konkurentnost prijavitelja na tržištu. Razvojem OPG-a također se sprečava izumiranje sela te potiče razvoj sela, odnosno ruralnih prema indeksu razvijenosti slabije razvijenih područja. Ranije spomenuti problemi, s kojima se susreću OPG-ovi, mogu se riješiti udruživanjem u klastere. Okupljanjem OPG-a u klastere, isti će moći povećati cijenu gotovih proizvoda, ali i smanjiti troškove nabave sirovina i repromaterijala, što će naposljetku rezultirati optimizacijom poslovanja i povećanjem konkurentnosti istih. Ovim projektom se nabavlja aplikacija (softver) čija će osnovna funkcija biti prikupljanje podataka o OPG-ima, koji čine glavnu ciljnu skupinu, a s ciljem davanja istima prijedloge za udruživanje na temelju obavljanja istih djelatnosti (stočarstvo, iste vrste višegodišnjih ili jednogodišnjih nasada, pčelarstvo, prerada poljoprivrednih sirovina i slično). Korisnicima softvera biti će omogućeno pretraživanje OPG-a upisnika u ovaj registar prema geografskom području i/ili vrsti djelatnosti.


Ciljana skupina kupaca: Ciljna skupina su obrtnici, mikro, malo i srednje veliki poduzetnici te obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja se efektivno bave djelatnošću poljoprivrede (područje A prema NKD 2007).


Projektom se na tržište ulazi s novim registrom dostupnom svim upisnicima u isti, a razvojem istoga u narednim godinama bi se isti proširio na obrte te ostale subjekte mikro, malog i srednjeg poduzetništva, koji dugoročno čine sekundarnu ciljnu skupinu. Naposljetku korisnici istoga mogu biti i potencijalni kupci i poslovni partneri koji putem ovakvog sustava mogu pronaći potencijalne dobavljače poljoprivrednih sirovina i/ili prerađevina direktno od proizvođača.


Specifični cilj projekta:


 • povećanje konkurentnosti poduzeća
 • proširenje kapaciteta nuđenih usluga
 • povećanje vlastite konkurentnosti u odnosu na konkurentska poduzeća koja su prema NKD-u u području M (stručne znanstvene i tehničke djelatnosti)Očekivani rezultati provedbe:


 • Udruživanje OPG-ova u klastere
 • Optimizacija poslovanja i konkurentnosti OPG-ova
 • ulazak na nova tržišta
 • povećanje broja zaposlenih
 • povećanje prihoda od poslovanja

croAgro.net
Tvrtka Auctus Projekt d.o.o. započela je s provedbom EU projekta iz poziva E-Impuls 2016.

Podatci za kontakt

 • Adresa: Selska cesta 7c, Zagreb
 • Telefon: +385912525234
 • Email: info@croagro.net

EU projekti